Ruch Focolari zaprasza rodziny zastępcze z województwa mazowieckiego tydzień wytchnieniowy do Mariapoli Fiore w dniach 18-24 sierpnia 2024 r.  
Mariapoli Fiore to ośrodek rekolekcyjny Ruchu Focolari z bazą noclegową, boiskiem do piłki nożnej, placem zabaw, kawiarenką, grillem, miejscem na ognisko i rozległym terenem rekreacyjnym.
W programie pobytu warsztaty przydatnych umiejętności psychologicznych dla rodziców zastępczych i zajęcia kreatywnej edukacji dla dzieci w formie zabawy. Zapewniamy opiekę duchową kapłana oraz wspaniałą atmosferę.
Organizacją wspomagającą instytucjonalnie to wydarzenie jest Fundacja Podaj Dobro.

 
Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory podzielili się z nami swoim procentem podatku.
Za rok 2022 - wpłynęło - 5 622,80 zł.
Będziemy wdzięczni jeśli pozostaniecie z nami i zapraszamy wszystkich, którzy w tym roku dołączą!
KRS 0000367815 
1. Cel szczegółowy: projekt RoZa - wsparcie dla rodzin zastępczych
2. Cel szczegółowy: ratunek dla Fantu - brak środków na refundację dializ to śmierć matki, sześcioletniej Rediet z Etiopii, której już trzy lata dzięki Wam ratujemy życie.
 

W listopadzie 2020 roku otrzymałam od Krystyny Kebede – polskiej lekarki, która już od trzech lat   mieszkała i pracowała w Etiopii - maila  z zapytaniem  „Nie wiem, czy coś można zrobić...".  Przedstawiała historię 32-letniej Fantu z niewydolnością nerek, matki 3 letniej Rediet, która z mężem przyszła do niej  podczas  dyżuru.  Jedynym ratunkiem dla Fantu okazały  się systematyczne dializy. W  etiopskim systemie służby zdrowia na bezpłatne dializy trzeba wtedy czekać co najmniej dwa lata. 

Poruszyła mnie ta historia.  Trzeba ratować życie, to było oczywiste. Rozesłałam prośbę do wszystkich, którzy byli zapisani w  moich kontaktach i w ciągu dwóch tygodni mieliśmy pieniądze na prawie rok dializ. Jednak z czasem wpływy  stawały się coraz mniejsze, a w Etiopii perspektywa bezpłatnych dializ stale się  przesuwała. Tak, że z dwóch lat zrobiło się cztery a może więcej.

Dr Krystyna nagrała filmik (zamieszczamy pod artykułem) z podziękowaniem Fantu i jej męża, który  rozesłałam do darczyńców i do wielu innych organizacji z prośbą o kontynuację lub włączenie się do akcji. Odezwała się tylko jedna organizacja: Fundacja „USKRZYDLAMY"  deklarując wsparcie.

Fantu  jest świadoma i przygotowana, żeby odejść, jeśli zabraknie pieniędzy. Tę bolesną świadomość ma również jej rodzina. Fantu dziękuje Bogu za każdy dzień, dziękuje  wszystkim, którzy swoimi darowiznami  podtrzymują jej życie. Nie zapominajmy o Fantu. Dajmy jej NADZIEJĘ!

Fundacja Podaj Dobro

Nr 72 1600 1462 1883 9586 3000 0001 w tytule: Darowizna na dializy

Zapraszamy do dziesięciominutowej relacji z tego wydarzenia. Gdy ktoś z Was nie miał tyle czasu zapraszamy na 3 minuty  na facebooku https://www.facebook.com/podajdobro/videos/679382527642358

W dniu 25 sierpnia zostały przeprowadzone „Warsztaty porozumienia bez przemocy". W tym celu Fundacja wynajęła salę i teren oraz kuchnię z jadalnią w ośrodku Mariapoli Fiore w Trzciance gm. Wilga.  W warsztatach wzięło 30 osób, w wieku od 7 do 17 lat, którzy przyjechali ze swoimi rodzicami z różnych miejscowości województwa mazowieckiego.

Uczestnicy zostali podzieleni na 5 grup po 6 osób. Warsztaty,  w ramach wolontariatu, przeprowadziło 3 specjalistów  z doświadczeniem psychologicznym i pedagogicznym w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wdrażania działań profilaktycznych. Do realizacji zadania zatrudniono na umowę zlecenie  5 asystentów  z kwalifikacjami do pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Specjaliści przygotowali scenariusz 5 działań, które z pomocą asystentów zostały przeprowadzone w każdej grupie.

Działanie 1. Opracowanie scenki „Droga do szkoły" z podziałem na role wśród uczestników, zawierającej zarówno zachowania przemocowe jak i zachowania fair play. Po obejrzeniu scenki uczestnicy dzielili się, które zachowania wzbudziły w nich lęk i stres. Celem tego działania było zidentyfikowanie zagrożeń i poznanie sposobów obrony.

Działanie 2. Ćwiczenia komunikatów raniących i komunikatów wspierających. Komunikaty zostały wypisane na tablicy. Uczestnicy w parach mieli za zadanie użyć zarówno komunikatu raniącego jak i wpierającego w stosunku rozmówcy. Uczestnicy  młodsi mogli komunikować się w formie rysunkowej.

Działanie 3. Warsztaty też były zabawą i formą rywalizacji. Do tego użyto kostkę sportową. Przedstawiono jej zasady a następnie na początku każdej zabawy uczestnicy mieli za zadanie rzucić kostką i w czasie zabawy kierować się wyrzuconym przez siebie hasłem, a po zakończeniu zabawy podzielić się, czy to się udało.

Działanie 4. W ramach działania „Zróbmy coś razem" było pieczenie babeczek i wspólne konsumowanie.

Działanie 5.  Wspólne oglądanie filmu „Bezcenny dar" było niezwykle inspirujące. Wszyscy wypowiadający się uczestnicy uznali, że warto nad sobą pracować i być dobrym.

Uczestnicy w ramach warsztatów otrzymali drugie śniadanie i podwieczorek oraz zjedli obiad, który przygotowała kucharka zatrudniona na umowę zlecenie.

Uczestnicy wyjechali zadowoleni gdyż oprócz treści przedstawionych na warsztatach nawiązali nowe rówieśnicze znajomości. Rodzice zapewnili, że chętnie przywiozą swoje dzieci na kolejne warsztaty.

 

Zadanie publiczne  dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

 

W dniach 21-22 sierpnia zostały zrealizowane warsztaty z programu "Siła Spokoju" autorstwa dr Anety Fudali. W celu realizacji tego zadania zostały wynajęte obiekty: dom Hosanna i dom JP2 z salą i miejscami noclegowymi oraz dom Emaus z kuchnią i jadalnią na terenie ośrodka Mariapoli Fiore w Trzciance gm. Wilga. Uczestnikom zapewniono całodobowe wyżywienie. W warsztatach wzięło udział 61 osób z rodzin zastępczych województwa mazowieckiego (13 osób dorosłych i 48 dzieci).  Uczestnicy zostali podzieleni na 5 grup. Dzieci przedszkolne, dzieci wczesnoszkolne, nastolatki, młodzież i dorośli. Do każdej grupy przydzielono opiekuna z odpowiednim doświadczeniem zawodowym w zakresie profilaktyki uzależnień oraz zdrowego stylu życia. Dr Aneta Fudali realizowała swój program indywidualnie dla każdej grupy przez jedną godzinę dziennie w celu zwiększenia świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych co do przyczyn powstawania stresu oraz jego konsekwencji. W pierwszym dniu skupiła się na zidentyfikowaniu zagrożeń, rozpoznawaniu i nazwaniu własnych emocji, przedstawiła skutki długofalowego stresu oraz zapoznała uczestników z konsekwencjami sięgania po substancje psychoaktywne. W drugim pracowała z uczestnikami nad identyfikacją źródeł sił życiowych, rodzajami motywacji oraz wyznaczaniem sobie celów. Dr Aneta Fudali przeprowadziła też trening uważności - mindfulness jako narzędzie dla opanowania emocji. Opiekunowie grup poza czasem z dr Anetą Fudali prowadzili, każdy w swojej grupie, ćwiczenia w formie m. in. teatrzyku, pieczenia babeczek, gier terenowych z kostką sportową by utrwalić omawiane zagadnienia. Dr Aneta Fudali oraz wszystkie osoby zaangażowane do przeprowadzenia warsztatów swą pracę wykonały w formie wolontariatu na podstawie porozumień o  wykonaniu świadczeń wolontarystycznych.

Mariapoli Fiore to piękne miejsce na przeżycie wakacji. Jest to ośrodek rekolekcyjny Ruchu Focolari z bazą noclegową, boiskiem do piłki nożnej, placem zabaw, kawiarenką, grillem, miejscem na ognisko i rozległym terenem rekreacyjnym. Okoliczne lasy i bezdroża zachęcają do spacerów i wycieczek rowerowych. Atmosfera przyjaźni i życzliwości sprawia, że chce się tu wracać."

Historię tego miejsca znajdziesz tutaj

 

 

 

Od 18 - 20 marca 2022 roku w ośrodku rekolekcyjnym Ruchu Focolari w Krakowie odbyły się rekolekcje  w formie warsztatów na temat "Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w pieczy zastępczej". Prowadzili je o. Sławomir Badyna (benedyktyn) i Dominika Wąsik. W spotkaniu wzięło udział 20 osób. Byli to wychowawcy z placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzice zastępczy i rodzice adopcyjni. Ojciec Sławomir wprowadzając w ten trudny temat przypomniał, że wszyscy jesteśmy przybranymi dziećmi Boga, bo tylko Jezus był  przez Niego zrodzony. Także my wszyscy, przez grzech, jesteśmy Bogu, naszemu przybranemu Ojcu, nieposłuszni. "Człowiek jest jak gitara, ponieważ szybko i często się rozstraja. Aby dobrze nastroić gitarę potrzebny jest czysty dźwięk. Takim czystym dźwiękiem dla człowieka może być tylko miłość Boga" - posłużył się porównaniem o. Sławomir.
Konferencje o. Sławomira i warsztaty pani Dominiki z pewnością pomogły uczestnikom nastroić się miłością - zarówno bezwarunkową, jakiej potrzebują serca wychowanków, ale  także warunkową (motywującą, wymagającą), by podopieczni wzrastali w wiedzy i życiowej mądrości.

Zapraszamy na rekolekcje dla rodziców zastępczych i wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych!
Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1Jw7AT1AD2iemJ8oo6iF3BJPYwmEbMhA47VkcS8khcK4 

Każdy młody człowiek u progu dorosłego życia napotyka bariery. Stają się one nie do pokonania kiedy w tym zmaganiu zostaje sam. Taka sytuacja czeka wychowanków opuszczających domy dziecka. Często nie mogą zamieszkać u swoich rodziców i nie mają środków na wynajem mieszkania. Znalezienie pracy bez kontaktów dorosłych może być niezmiernie trudne.

To przygotowywanie się wychowanka do podjęcia wyzwania życia poza placówką powinno rozpocząć jeszcze w domu dziecka. W tym celu potrzebne są projekty zapewniające młodzieży poznawanie zagadnień dorosłego życia i działania inspirujące do podejmowania wysiłku i systematycznej pracy.

Zapraszamy młodzież z pieczy zastępczej w wieku od 13 do 16 lat na warsztaty tym razem do Trzcianki gm. Wilga na weekend 23-25 lipca 2021 r.

Zgłoszenia tylko przez arkusz zgłoszeniowy: https://forms.gle/2XGucRHDDmC2SQxa7

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W dniach 13-19.07.2020r. w ramach Projektu „MOTYL”, odbyły się warsztaty Aspekty Życia Dorosłego. Formuła warsztatów oparta jest na idei 7 Kolorów. Warsztaty zostały przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Zoom, dzięki któremu łączyliśmy się z młodzieżą z domów dziecka z różnych stron Polski. W warsztatach wzięło udział ośmioro wychowanków.

Każdy dzień związany był z innym kolorem, podobnie jak wówczas, gdy 2016 roku w sierpniu organizowaliśmy pierwszą edycję warsztatów w Rudence. Zajęcia on-line rozpoczęliśmy w poniedziałek, od koloru fioletowego związanego z budowaniem i rozwijaniem konstruktywnych wzorców komunikacji interpersonalnej. Był to również czas wzajemnego poznawania się oraz integracji grupy. Dzień drugi – kolor pomarańczowy, poświęcony wzmacnianiu kompetencji związanych z inteligencją emocjonalną. Kolor zielony, to kolejny dzień wspólnych spotkań. Aspekty związane ze zdrowiem fizycznym oraz cielesnością i płciowością. Warsztaty odbywały się w grupach: dziewczyny – chłopcy. Grupa chłopców wraz z prowadzącym poszukiwała odpowiedzi na temat potencjalnych zagrożeń wynikających z podejmowania niewłaściwych decyzji oraz zachowań ryzykownych. Dziewczęta natomiast poznawały zagadnienia związane z ciałem kobiety, naturalnym planowaniem rodziny oraz budowaniem dojrzałych relacji dziewczyna – chłopak. W popołudniowym bloku koloru zielonego wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach poświęconych zdrowemu trybowi życia oraz aktywności sportowej. Kolejne dni warsztatów to kolory czerwony oraz niebieski. W kolorze czerwonym młodzież miała możliwość zastanowienia się nad tym, jak produktywnie wykorzystać czas nauki szkolnej, aby zapewnić sobie dobry start w dorosłe życie. Kolor niebieski natomiast poświęcony był równowadze – umiejętności świadomego wyznaczania życiowych priorytetów. W sobotę w kolorze żółtym wraz z ks. Marcinem uczestnicy zgłębiali obszary swojego życia duchowego. Był to czas zadumy, refleksji oraz odpowiedzi na często trudne i nurtujące młodych ludzi pytania. Zwieńczeniem warsztatów był kolor indygo symbolizujący mądrość życiową. Uczestnicy wraz z prowadzącą podsumowali wiedzę, którą zdobyli podczas wszystkich kolorów. Prowadząca zachęciła uczestników do tego, aby zastanowili się nad tym, co chcieliby osiągnąć w przyszłości.

Podczas warsztatów uczestnicy oraz osoby prowadzące zaangażowali się rywalizację sportową, która była dopełnieniem idei warsztatów. Rywalizacja odbywała się zdalnie, dzięki aplikacji Endomondo. Wśród uczestników pierwsze miejsce zajęła Wiktoria, miejsce drugie Mateusz.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające udział w warsztatach, jak również pamiątkowe dyplomy, jako wyraz uznania za wzięcie udziału w rywalizacji sportowej.

ODWOŁANE

ODWOŁANY

Parę miesięcy temu wielu z nas uczestniczyło w Święcie Rodziny a prawie stu sprawdziło swoją kondycję w II Ogólnopolskim Biegu Przełajowym MAM w SOBIE SIŁĘ - RUN FOR UNITY. Zamieszczamy relację z tego wydarzenia. Każdy kto był może przeżyć to jeszcze raz a dla tych co nie byli niech będzie zachętą na przyszły rok. 
ŚWIĘTO RODZINY 2020 z III edycją biegu zaplanowano na 16 maja. Już dziś ZAPRASZAMY.
 

Bohater filmu "Wybiegać dobre życie" podczas ŚWIĘTA RODZINY opowiedział swoje doświadczenie.
"Jestem z Chynowa pod Grójcem mam czterech braci i z najmłodszym z nich, Radkiem w 2015 roku trafiłem do pogotowia opiekuńczego w Izdebnie. Trafiliśmy tam z powodu braku opieki ponieważ nasza mama zachorowała a z tatą już wcześniej nie utrzymywaliśmy kontaktu. Stało się to w następujący sposób, któregoś dnia, po powrocie z wycieczki kajakowej pani pedagog poinformowała mnie, że mama jest w szpitalu a my będziemy musieli jechać do placówki. Nie było to proste, byliśmy odcięci od wszystkiego, nie można było korzystać z telefonu, Facebooka, pisać do znajomych. Mieliśmy pozwolenie tylko na kontakty z rodziną a gdy ktoś z nich chciał nas zabrać na weekend do domu musiał napisać do sądu z prośbą o przepustkę. W pewnym momencie całego bycia w tym ośrodku zrozumiałem, że nie można patrzeć tylko na to co nam sprawia trudności. Zrozumiałem, że placówka to są nowe drzwi które zostały otworzone przed nami, starałem się wykorzystać tą szansę dać z siebie wszystko i być wdzięczny tym którzy podali mi rękę. Powiedziałbym, że trafiając do ośrodka mogłem zacząć się uczyć i robić to co robią inni w moim wieku. Od kiedy znalazłem się w ośrodku otworzyłem się na innych, zacząłem poznawać nowych ludzi, stałem się bardziej otwarty i rozmowny a w szkole w Garwolinie otworzyły się przede mną nowe możliwości i wyzwania. Wielu ludzi mi pomogło i zachęciło mnie do podejmowania wysiłku i pogłębiania wiedzy. Ale to nie wszystko, pewnego dnia w ośrodku zaproponowano mi udział w filmie promującym pierwszy ogólnopolski bieg przełajowy dla wychowanków ośrodków pieczy zastępczej i od tego momentu zaczęła się moja znajomość z młodymi z Ruchu Focolari i Fundacją PODAJ DOBRO. Udział w biegu pogłębił moje przekonanie, że my z domów dziecka nie jesteśmy skreśleni, że ze wszystkiego da się wyjść i że bardzo dużo ludzi chce nam pomóc ale my sami też musimy tego chcieć i pamiętać że i my możemy pomagać innym. Ruch Focolari oraz Fundacja Podaj Dobro otworzyli przede mną kolejne bramy. Pojechałem na praktyki do restauracji, pomagałem w kuchni w Trzciance na kilku imprezach w miasteczku a w nagrodę mogłem uczestniczyć w spotkaniu młodzieży w Hiszpanii. Najbardziej jednak cenię sobie znajomość z młodzieżą z Ruchu Focolari z którą spotykamy się od kilku miesięcy. Moje ostatnie święta wielkanocne spędziłem razem z bratem właśnie tutaj, w Mariapoli Fiore a jednocześnie wraz z księdzem Olkiem odwiedziliśmy naszych braci i mamę. Na koniec chciałbym tylko zaznaczyć, jak bardzo ważne jest podejmowanie właściwych decyzji i odważnego powiedzenia tak. Chciałbym żebyście zauważyli że chociażby w moim życiu to właśnie to słowo - tak zaważyło nad moim rozwojem i wszystkim co się teraz dzieje w moim życiu."

 

 

Zaprzyjaźnił się z grupą młodzieży z Ruchu Focolari i z nimi wyjechał do Hiszpanii na spotkanie młodych Taize, odbył też praktykę zawodową w restauracji "Kolorowe Gary" w Rębieniu woj łódzkie.

Co jeszcze zmieniło się w życiu Sylwka Trybulskiego? Przeczytajcie tutaj.

Zmagania biegaczy w Ogólnopolskim Biegu Przełajowym MAM w SOBIE SIŁĘ & RUN FOR UNITY mamy już za sobą. W biegu wzięło udział 99 zawodników z 7 województw (śląskie, podkarpackie, lubelskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, mazowieckie).

Na dystansie 5 km pobiegło 44 uczestników w tym 30 wychowanków z pieczy zastępczej a na dystansie 2 km 55 uczestników w tym również 30 wychowanków z pieczy zastępczej.

Wychowankowie pieczy zastępczej przyjechali z 15 placówek.
Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu
Dom Dzieci i Młodzieży w Kosewie
Dom dla Dzieci w Kwidzynie
Dom dla Dzieci w Łopuszce Małej
Dom dla Dzieci w Rakszawie
Dom Dziecka STANICA w Katowicach
Domy Dziecka w Skopaniu
Nasz Nowy Dom W Gostyninie
Ośrodek Pomocy Dziecku ZIELONE IZDEBNO
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. M. Konopnickiej w Puławach
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ORLE GNIAZDO w Marwicy
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szachach
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Siemianowicach Śląskich
Pogodny Dom w Lublinie
Wioska Dziecięca SOS w Siedlcach

Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, w kategoriach wiekowych 3 pierwsze miejsca były nagradzane statuetkami. Wychowankowie pieczy zastępczej za pierwsze miejsce w kategoriach wiekowych zostali nagrodzeni pucharami Ministra Sportu i Turystyki a 5 pierwszych miejsc zarówno dla chłopców jak i dziewcząt zostało nagrodzonych voucherami na zakupy rzeczowy od 1000 do 100 zł.

Nagrody ufundowali:

Nagrody pieniężne w formie voucherów na zakupy - Fundacja PODAJ DOBRO

Nagrody dla najmłodszych uczestników - Prezydent RP ANDRZEJ DUDA

Puchary, nagrody rzeczowe oraz gadżety  - Minister Sportu i Turystyki WITOLD BAŃKA

Nagrody rzeczowe i gadżety - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego - JANINA EWA ORZEŁOWSKA

Gadżety - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - ELŻBIETA RAFALSKA

W tym roku na prośbę osób spoza pieczy zastępczej zostanie przeprowadzony, oprócz biegu MAM w SOBIE SIŁĘ, bieg RUN4UNITY (Bieg dla jedności) na dwóch dystansach 2 i 5 km..
RUN FOR UNITY to wyjątkowe wydarzenie, które łączy młodych ludzi z całego świata. Jest ogólnoświatową sztafetą różnych inicjatyw, w której przekazuje się symboliczną pałeczkę. Co roku, równolegle w dziesiątkach miast na całym świecie, organizowane są gry i zabawy sportowe, projekty solidarnościowe i działania na rzecz społeczeństwa lokalnego, skierowane szczególnie do miejsc, w których żyją ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym. 
Organizatorami i protagonistami wydarzeń są Młodzi dla Jedności (Ruchu Focolari), którzy przy realizacji wszystkich działań starają się w praktyce żyć tak zwaną „Złotą regułą”. Zaprasza ona aby zrobić dla innych to co chcielibyśmy aby inni zrobili dla nas. Jest to zasada etyczna obecna w prawie wszystkich religiach i kulturach świata. Według tej zasady Młodzi dla jedności starają się żyć każdego dnia przekonani, że w ten sposób mogą się przyczynić do budowania, po cichu ale efektywnie, świata zjednoczonego żyjącego w pokoju

Po zakończeniu I Ogólnopolskiego Biegu Przełajowego Wychowanków Pieczy Zastępczej MAM w SOBIE SIŁĘ Stefan(uczestnik biegu) napisał -

"Fajnie by było gdyby w przyszłym roku została zorganizowana podobna atrakcja dla wychowanków różnego typu ośrodków".

Ku radości, mam nadzieję, nie tylko Stefana, 18 maja 2019 roku odbędzie się kolejna edycja biegu. Film, którego głównym bohaterem jest Sylwek(także uczestnik biegu) niech będzie przypomnieniem dla tych co byli a zachętą dla wszystkich, którzy o tej inicjatywie dopiero teraz się dowiadują.

Artykuł z "Twój Głos" numer 39 (361) z 26 września 2018

"Ten deszcz, te parę kropelek, które tutaj spadło to wyraz Bożego błogosławieństwa. Bóg chce w tym momencie użyźnić glebę mojego serca, żeby to Słowo, które przed chwilą wysłuchaliśmy, nie wyschło". (....). Boże Słowo nie mówi, że masz być pierwszy, tylko - "bieg ukończyłem ..."

23 czerwca 2018 roku w Mariapoli Fiore - centrum Ruchu Focolari w Trzciance k. Garwolina odbył się Pierwszy Ogólnopolski Bieg Przełajowy Wychowanków Pieczy Zastępczej MAM w SOBIE SIŁĘ połączony z Piknikiem Patriotycznym w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.

Organizatorem imprezy była Fundacja PODAJ DOBRO powstała w 2010 r., która od trzech lat zajmuje się wychowankami opuszczającymi domy dziecka. Projekty przez nią inicjowane, takie jak MOTYL (wakacyjny turnus w r. 2016) Mistrzostwa Podkarpacia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piłce Nożnej w 2017 roku czy zorganizowany w Trzciance bieg przełajowy mają z jednej strony cel wychowawczy: motywowanie młodzieży, której los pozbawił rodziny bądź ograniczył rodzinne relacje, do podejmowania wysiłku, systematycznej pracy, kształtowania charakteru i samodyscypliny, cech tak bardzo potrzebnych w dorosłym życiu młodego człowieka, który musi poradzić sobie sam. Z drugiej strony imprezy te służą pozyskaniu środków materialnych, które mogą ułatwić tej młodzieży start w dorosłe życie.

Kiedy widzimy, że ktoś sobie nie radzi z czymś to automatycznie pojawia się myśl by mu pomóc. Często ta pomoc bywa jednak wyręczeniem, co nie przybliża tego komu pomagamy do samodzielności. Historia motyla pokazuję te sytuację obrazowo.

Wspieranie, młodego człowieka, słowami "dasz radę", "skup się na tym co potrafisz" jest najlepszą pomocą. Pokonując trudności, często doświadczając cierpienia, staje się silniejszy i przygotowany do kolejnych wyzwań dorosłego życia.
  Fabularny film "Mam w sobie siłę" jest tego najlepszym przykładem

Program MAM w SOBIE SIŁĘ jest wynikiem poszukiwania sposobu by zainspirować młodzież z domów dziecka do podejmowania wysiłku, systematycznej pracy, kształtowania charakteru i samodyscypliny - cech tak bardzo potrzebnych do odnalezienia się w dorosłym życiu. Bieganie ma w sobie wiele wspólnego z życiem. Ciągle gdzieś biegniemy a kluczem w miarę bez wysiłkowego pokonywania kolejnych etapów jest wypracowanie swojego rytmu, tak jak w biegu wyregulowanie oddechu. 

W dniu 15.02.2017 roku, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie dla młodzieży z domów dziecka. Podczas spotkania odbyło się spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych – wojskiem, Policją oraz Strażą Pożarną. Zaproszeni goście mówili o etosie służby drugiemu człowiekowi. Następnie odbyła się krótka pogadanka na temat świadomego korzystania z mediów społecznościowych oraz kreowania wizerunku. Pogadankę przeprowadziła p. Dominika Wąsik z Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Krakowa. Po niej odbył się koncert kolęd. Po południu młodzież miała jeszcze zorganizowane wspólne wyjście do kina Helios na „Gwiezdne Wojny”.

1

Fundacja została zaproszona na konferencję z okazji VII Tygodnia Wychowania, która odbyła się w Rzeszowie 14 września 2017 r.

Celem konferencji było praktyczne wsparcie działań profilaktyczno-wychowawczych służących młodzieży, rodzinom i szkołom z terenu województwa podkarpackiego. Poruszono m. in. kwestie dotyczące roli pedagoga szkolnego, psychoterapeuty oraz zagadnienia związane z wychowaniem integralnym.

W wydarzeniu wzięli udział rodzice, nauczyciele, katecheci, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracownicy poradni, przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę oraz członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania.
Dominika Wąsik i Teresa Twardosz zaprezentowały zebranym kierunki działania fundacji.

"W środę 7 czerwca br. na boiskach Hotelu Arłamów odbyły się Mistrzostwa Podkarpacia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piłce Nożnej zorganizowane przez Fundację Podaj DOBRO.

Turniej rozpoczął się od przedstawienia przybyłych grup. Na murawę boiska dumnie wkroczyli wszyscy zawodnicy pod opieką swoich opiekunów i wychowawców.
Wszystkie drużyny rozegrały swoje mecze zgodnie z harmonogramem. W trakcie turnieju widoczne było ogromne zaangażowanie młodzieży jak również opiekunów. Nad przebiegiem spotkań czuwali sędziowie delegowani przez PZPN.

W turnieju udział wzięło 10 placówek (ok. 100 uczestników):

W dniu 6 maja wraz z podopiecznymi Fundacji udaliśmy się na mecz Wisły Kraków z Lechią Gdańsk. 

Dla naszych podopiecznych była to ogromna niespodzianka, która stanowiła odskocznię od codziennych obowiązków. Młodzież miała wyjątkową okazję, aby zobaczyć na żywo starcie dwóch wspaniałych drużyn.

Mecz, który zakończył się wynikiem 0:1 dla Lechii dostarczył nam wielu niesamowitych wrażeń i emocji, które w trakcie meczu sięgały zenitu. Były okrzyki, przyśpiewki, fale radości i podekscytowanie, gdy drużyna, której kibicowaliśmy, zbliżała się do bramki przeciwnika.

Założenia programowe Fundacji ,,Podaj Dobro” zawierają miedzy innymi działania związane z wychowaniem do wartości, które w szczególności kierowane są do młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą. W ramach naszej działalności, 17 lutego 2017 roku, w Domu Dziecka w Łopuszce Małej, odbyło się spotkanie, na którym 24 letnia Agnieszka podzieliła się doświadczeniem z wyjazdu na wolontariat do Indii. Pracowała ona w Indyjskim Instytucie Matki i Dziecka w Kalkucie.

W pewne grudniowe południe w Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej odbyły się warsztaty szachowe. Przeprowadził je pan Tomasz Kojder - Przewodniczący Rady Miasta Przeworska, założyciel Klubu Szachowego Gambit Przeworsk wraz ze swoją córką Basią, która zajęła się młodszymi uczestnikami warsztatów. Uczestniczyło w nich dziesięciu wychowanków placówki.

„Z czym kojarzy wam się gra w szachy?” - tym pytaniem rozpoczęło się nasze spotkanie z młodzieżą. Odpowiedzi padały różne. Jednym szachy kojarzyły się ze strategią, wojną, myśleniem, innym z roszadą, obroną, turniejem, jeszcze innym z królem i królową.

18 listopada 2016 roku w Domu Dziecka w Łopuszce Małej odbyły się warsztaty "Kreowanie wizerunku w sieci", które przeprowadziła Dominika Wąsik.

Dziś profil na Facebook-u może założyć każdy, kto umie posługiwać się klawiaturą i ma dostęp do Internetu. Jest to nasza wirtualna wizytówka, tak jak strój czy sposób w jaki się zachowujemy w realnej rzeczywistości. Stare polskie przysłowie mówi - "Jak Cię widzą tak Cię piszą". Profil na Facebook-u to takie wirtualne oczy wielu. Wielu ludzi, którzy na nas patrzą.

Wyjazd młodzieży do Rudenki w Bieszczadach w ramach programu MOTYL8-7dni

Jest piękne sierpniowe popołudnie grupa – 12 wychowanków i 6 opiekunów wyjeżdżamy z Lopuszki do Rudenki k. Leska do schroniska młodzieżowego „ Zielony cień”, prowadzonym przez niezwykle sympatyczną i serdeczną panią Danusię. Dzień zaczynamy zwykle od prezentacji i omówienia treści koloru, potem zajęcia teoretyczne i warsztaty, spotkania w mniejszych grupach, a w przerwach czas na indywidualne rozmowy, zajęcia sportowe, gry i zabawy, filmy.

dscf57394 lipca 2015r. w Krakowie odbyła się  konferencja "Bądźmy Razem Mądrze". W panelu "Rzeczywistość chaosu informacyjnego - wiem, myślę więc sobie poradzę" omówiono tematy:

  • Budowanie relacji - jak uczyć się budowania dobrych relacji w rodzinie i w pracy.
  • Edukacja finansowa - zasady dobrego gospodarowania pieniędzmi.
  • Prawo spadkowe - dlaczego warto o tym mysleć już dziś.
  • Organizacja wolnego czasu - warsztat z kostką sportową.
  • Zdrowy styl życia - co warto o nim wiedzieć.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com

Rozdajemy ciasteczka każdemu kto odwiedzi nasz serwis! Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.